Na czym polega leczenie choroby alkoholowej

Podobnie jak w przypadku innych nałogów, leczenie uzależnienia od alkoholu jest procesem złożonym i nie ma jednej uniwersalnej formuły zapewniającej skuteczność terapii. W większości jest to leczenie ambulatoryjne, w przychodni, czyli w niepełnym wymiarze godzin, ale niejednokrotnie potrzebne są także etapy leczenia szpitalnego. Z tego też względu terapia uzależnienia od alkoholu rozciąga się zwykle na kilka lat.

Leczenie alkoholizmu rzadko prowadzone jest przez jednego terapeutę lub instytucję. Przeważnie terapeuci z różnych obszarów specjalizacji działają wspólnie. Tak więc współpracują ze sobą terapeuci indywidualni (np. lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni) oraz różne instytucje (np. specjalistyczne kliniki, szpitale ogólne), co stwarza alkoholikowi większe możliwości uzyskania odpowiedniej skuteczności leczenia.

Jedną z głównych trudności w terapii jest niechęć pacjentów do leczenia. Tymczasem pierwszym krokiem do zerwania z nałogiem jest poszukiwanie pomocy u służby zdrowia i / lub specjalisty terapii uzależnień, który posiada doświadczenie pozwalające na dokonanie oceny i opracowania programu leczenia, opartego na indywidualnych potrzebach pacjenta.

Istnieją dwa główne typy programów terapeutycznych: krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe programy leczenia zwykle trwają nie dłużej niż 6 miesięcy. Wiele z nich to 28-dniowe programy (jeden miesiąc). Badania wykazały jednak, że alkoholicy poddani leczeniu dłuższemu niż 3 miesiące mają z reguły lepsze wyniki niż ci, którzy korzystali z krótszych zabiegów. Grupy wsparcia natomiast są dobrym sposobem na uzupełnienie każdego programu terapeutycznego. Grupy wsparcia składają się z członków, którzy są trzeźwymi alkoholikami. Najbardziej znaną grupą wsparcia jest AA, czyli Anonimowi Alkoholicy.